Sexline Strong 13 ml

Novinka
Sexline Strong 13 ml
399 Kč –35 %
399 Kč –35 % 259 Kč
Skladem

Sexline Strong 13ml

Čisticí prostředek na kůží.

Prodejné pouze osobám starším 18 let. - Při doručení budete vyzváni k prokazaní totožnosti !!!

 

Varovaní :

-  Velice hořlavá kapalina. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

Upozornění:

- Uschovejte mimo dosah dětí, chrantě před teplem a horkými povrchy a otevřeným ohněm. Navdechujte, Pokud dojde ke styku s Kuži okamžitě svlekněte okamžité poškozené části, při kontaktu s oči, oplachujte několik minut. Pokud dojde k poškození očních čoček okamžite vyjměte a oplachněte vodou,

 - Obsah zlikvidujte podle přibalového letáku. 

Obsahuje:

ISOPROPYL NITRITE (CAS 541-42-4),
PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0)

Kód Kód: 181
Kategorie: Poppers